شتابدهی مجازی

مرکز نوآوری و شتابدهی برنا، در راستای توسعه اکوسیستم فناوری خود و حمایت از صاحبان ایده و استارتاپ‌ها، شتابدهی مجازی را امکان پذیر کرده است. در این راستا تکمیل فرم زیر برای شروع فرایند کفایت می‌کند. همچنین مستدعی است پیش از تکمیل فرم، درباره ما را بخوانید.

درخواست عضویت در شتابدهی مجازی برنا

  • انواع فایل های مجاز : png, jpg, gif, jpeg, pdf, zip, rar.