فناوری های نوظهور تا سال 2022 در گزارش گارتنر (بخش دوم)

قبل از آن که به بررسی فناوری ها در شرکت ها بزرگ و متوسط پرداخته شود، نیاز است با روش خواندن و مطالعه نتایج تحقیقات گارتنر آشنا شد. شکل 1 بُرِشی از نمودار فناوری های شرکت های بزرگ است. به طور کلی نمودار از 4 مفهوم اصلی تشکیل شده است:

 • فناوری: هر فناوری با یک دایره و نام آن در نمودار مشخص می شود.
 • مرحله استقرار یا پیشرفت فناوری: چهار مرحله برای وضعیت فناوری تعریف شده است که عبارتند از: نظارت، برنامه ریزی، اجرای آزمایشی و استقرار.
 • ارزش سازمانی: هر فناوری بر اساس میزان ارزش سازمانی با سه سایز بزرگ، متوسط و کوچک نمایش داده می شود.
 • ریسک استقرار: هر فناوری بر اساس میزان ریسک استقرار با سه رنگ مختلف به ترتیب کم ریسک تا پر ریسک نمایش داده می شود: سبز، زرد و قرمز.
شکل 1- بُرِشی از نمودار فناوری های نوظهور در شرکت های بزرگ

1- فناوری های نوظهور در شرکت های بزرگ

نمودار فناوری ها در شکل 2 آمده است. علی رغم تاثیرات اقتصادی COVID-19 بر سرمایه گذاری های فناوری، نتایج حاصل از بررسی فناوری ها در شرکت های بزرگ به شرح زیر است:

شکل 2- فناوری های نوظهور در شرکت های بزرگ مبتنی بر گزارش موسسه گارتنر
 • 40 درصد از سازمان هایI&O به دلیلCOVID-19 انتظار دارند که سرمایه گذاری هایشان را به تاخیر بیاندازند.
 • از 60 درصد سازمان های باقیمانده، 29 درصد افزایش سرمایه گذاری و 21 درصد کاهش سرمایه گذاری خواهند داشت.
 • 66 درصد از فناوری ها در مرحله اجرای آزمایشی هستند. در سال 2019 این رقم 46 درصد بود.
 • همچنین 23 درصد از فناوری ها در مرحله استقرار و در حال استفاده هستند. در سال 2019 این رقم 22 درصد بود.
 • تعداد فناوری های مرتبط با محل کار دیجیتال که به صورت آزمایشی در حال اجرا هستند، تقریباً دو برابر شده است. میزان استفاده از آن به رقم 82 درصد – در مقایسه با 47 درصد در سال 2019 – رسیده است.
 • در سال 2020، 45 درصد از کل فناوری های اتوماسیون IT در حال استفاده و 55 درصد باقیمانده در مرحله اجرای آزمایشی هستند. این یک تغییر شدید نسبت به سال 2019 است، زمانی که 17 درصد از فناوری های اتوماسیون در مرحله استقرار و 72 درصد در مرحله اجرای آزمایشی بودند.
 • سازمان ها به دنبال تغییر شکل زیرساخت های شبکه خود در میان مدت و بلند مدت هستند تا به طور موثر از افزایش حجم و تنوع ترافیک از ابر، لبه، اینترنت اشیا، و نیروی کار از راه دور، پشتیبانی کنند. 69 درصد از کل فناوری های شبکه انتظار دارند که به بهبود سرعت و چابکی کمک کنند.
 • سازمان ها در مورد بکارگیری از فناوری های جدید شبکه محتاط هستند زیرا تمرکز کوتاه مدت آنها بر روی اطمینان از انعطاف پذیری است. نیمی از کل فناوری های شبکه بررسی شده در مرحله اجرای آزمایشی است و در حال حاضر فقط یک فناوری (Wi-Fi به عنوان شبکه اصلی) در حال استفاده و در مرحله استقرار است.
 • سرمایه گذاری مداوم چند ساله در فناوری های ابری در سال 2020 ادامه داشت. علاوه بر این، سرمایه گذاری در زیرساخت های همگرا، رایانش لبه ای و فناوری هایcontainer به طور موازی انجام شد.
 • روند چند ساله اتخاذ فناوری های ذخیره سازی و پایگاه داده مبتنی بر ابر در سال 2020 ثابت مانده است.
 • سرمایه گذاری در AI ، Edge وIoT به دلیل علاقه مدیران افزایش یافته است. فناوری هایی مانند AIPaaS، Edge Computing و سیستم عامل های اینترنت اشیا در مرحله اجرای آزمایشی و سیستم عامل هایAIOps  در مرحله استقرار قرار دارند. این فناوری ها در مقایسه با سال 2019 که در حال برنامه ریزی یا تحت نظارت بودند، پذیرش بیشتری داشته اند.

2- فناوری های نوظهور در شرکت های متوسط

نمودار فناوری ها در شکل 3 آمده است. نکات کلیدی حاصل از بررسی فناوری ها در شرکت های متوسط به شرح زیر است:

شکل 3- فناوری های نوظهور در شرکت های متوسط مبتنی بر گزارش موسسه گارتنر
 • CIO ها قصد دارند زیرساخت های شبکه خود را از طریق سرمایه گذاری در container networking، لبه سرویس دسترسی امن (SASE) و شبکه محلی virtual eXtensible (VXLAN) مدرن سازی کنند. پیش بینی می شود شرکت های متوسط تا سال 2021 از همتایان خود در شرکت های بزرگ سریعتر پیشرفت کنند.
 • علی رغم ریسک بالای درک شده برای SASE، تقریباً 40 درصد از شرکت هاSASE را در مرحله اجرای آزمایشی یا مرحله استقرار دارند تا برای فناوری های Edge مانند IoT ، AR و VR  آماده شوند و کار از راه دور را افزایش دهند.
 • هفتاد درصدMSE ها قصد دارند ابزارهای یکپارچه سازی شهروندی یا citizen integrator tools را به کار گیرند تا تیم های تجاری را قادر به انجام برنامه های ساده کاربردی، داده ها و پردازش همزمان با رعایت استانداردهای سازمانی کنند.
 • CIOها در حال سرمایه گذاری در اتوماسیون فناوری اطلاعات و ابزارهایAI برای ساده سازی تحویل محصول و افزایش بهره وری کارکنان هستند.
 • CIO ها برای سرمایه گذاری بر روی فناوری های نظارتی جهت بهبود درک تجربه کارمندان برنامه ریزی می کنند. بیش از 50 درصد MSEها فناوری های نظارت بر تجربه دیجیتال (DEM) و نظارت بر عملکرد برنامه (APM) و پلتفرم های عملیات IT هوش مصنوعی (AIOps) را برای داشتن یک دید متمرکز از عملکرد در مرحله اجرای آزمایشی دارند.
 • 85 درصد ازMSEها در نظر دارند تا سال 2021 راه حل های تجزیه و تحلیل محل کار را در کل شرکت به کار گیرند تا از الگوریتم های یادگیری ماشین برای درک بهتر تجارب کارمندان و تشخیص علل اصلی مشکلات بهره وری استفاده کنند.
 • از هر چهار MSE، سه مورد از آن هاCIO هایی دارند که معتقدند محاسبات بدون سرور را به عنوان یک سرمایه گذاری کم خطر و با ارزش ارزیابی می کنند که به مدیران امکان می دهد زمان کمتری را صرف مدیریت زیرساخت ها کنند.
 • مجازی سازی و سرمایه گذاری های پیشرفته، MSE ها را وادار به طراحی مجدد اقدامات امنیتی کرده است. از هر پنج MSE، چهار مورد از آن ها قصد دارند تا حاكميت سياست هاي حمايت از حجم كارهاي مختلف یا mixed workloads را با محيط هاي امنيتي مختلف متمركز كنند.

برای دریافت مرجع اصلی این مقاله اینجا را کلیک کنید.