معرفی مهمترین فناوری های ذخیره سازی و پایگاه داده در سال 2020

بر اساس گزارش «نقشه راه فناوری های نوظهور، همراه با تعیین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار داخل و خارج»، با توجه به تحولات سال 2020 برنامه های سرمایه گذاری با تغییراتی مواجه شده و بیشترین افزایش سرمایه گذاری در گروه «ذخیره سازی و پایگاه داده» به وجود آمده است. مهمترین فناوری های ذخیره سازی و پایگاه داده، طبق گزارش ها شامل 16 فناوری است. در این پست به معرفی این فناوری ها می پردازیم. شرکت هایی مانند آن چه در تصویر زیر آمده است، از جمله شرکت هایی هستند که در چند فناوری ذخیره سازی و پایگاه داده دارای محصول می باشند.

فناوری های نوظهور تا سال 2022 در گزارش گارتنر (بخش دوم)

قبل از آن که به بررسی فناوری ها در شرکت ها بزرگ و متوسط پرداخته شود، نیاز است با روش خواندن و مطالعه نتایج تحقیقات گارتنر آشنا شد. شکل 1 بُرِشی از نمودار فناوری های شرکت های بزرگ است. به طور کلی نمودار از 4 مفهوم اصلی تشکیل شده است.

فناوری های نوظهور تا سال 2022 در گزارش گارتنر (بخش اول)

موسسه گارتنر (Gartner Inc.) یک موسسه تحقیقاتی در زمینه های مربوط به فناوری است و به طور منظم نتایج این تحقیقات را هر سال منتشر می‌کند. عمده این تحقیقات معطوف به رهبران اصلی صنعت فناوری اطلاعات است که شامل سازمان های دولتی، کسب و کارهای بزرگ High-Tech و Telecom، سرویس های تخصصی و سرمایه گذاران دنیای فناوری می‌باشد.