حضور مرکز برنا در نخستین رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی

نخستین رویداد توسعه همکاری‌های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی، ششم تیرماه در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد. چهار محور موضوعی اصلی این رویداد عبارتند از: کنتور هوشمند، زیرساخت‌های انتقال داده، پلتفرم‌های تحلیل داده و الزامات و مقررات و تنظیم‌گری. این رویداد در دو بخش ارائه محور و نمایشگاهی…